Hukuk Danışmanlığı

  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve üçüncü şahıslar hakkında; noter kanalıyla ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması,
  • Site yönetimi tarafından yapılacak hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve lehe olan koruyucu hükümlerin eklenmesine yönelik hukuki destek sunulması,
  • Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda müşterek paydada uzlaşma sağlanması,
  • Talep halinde ödenmeyen genel giderler ve aylık aidatlara yönelik ihtarname çekilmesi, cebri icra kanalıyla tahsili.


    634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu görev ve sorumlulukları düzenleyen ve ihtilaflarda uygulanabilen kanundur.


Binanız, sizlere iletişim bilgileri verilecek olan personelimiz tarafından her hafta rutin olarak ziyaret ve kontrol edilir. Acil durumlarda, sizlere bildirilecek cep telefonundan ilgili personelimize 24 saat ulaşabilirsiniz.