Genel Yönetim

• Genel yönetim sorunlarının çözümü,

• Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, kayıtlarının tutulması, noter tasdiklerinin gerçekleştirilmesi,

• Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılmasını ve alınan kararların yasal dayanağının olmasının sağlanması,

•Alınacak her türlü karar ve yapılacak her türlü işlemin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yapılması.


Binanız, sizlere iletişim bilgileri verilecek olan personelimiz tarafından her hafta rutin olarak ziyaret ve kontrol edilir. Acil durumlarda, sizlere bildirilecek cep telefonundan ilgili personelimize 24 saat ulaşabilirsiniz.