Bütçe Yönetimi

•Genel kurulca kabul edilen çerçeve içerisinde giderlerin hisse başına bölünmesi ve aidatların toplanması,

•Binanın ödemeleriyle ilgili ödemelerin takibi,

•Aylık olarak daire bazında borç – alacak çizelgelerinin hazırlanması,

•Nakit akış projeksiyonunun yapılması ve bina atıl fonlarının değerlendirilmesi.


Binanız, sizlere iletişim bilgileri verilecek olan personelimiz tarafından her hafta rutin olarak ziyaret ve kontrol edilir. Acil durumlarda, sizlere bildirilecek cep telefonundan ilgili personelimize 24 saat ulaşabilirsiniz.